Video

Video

Denne videoen fra Vogt, San Fransisco viser deg hvordan detaljarbeidet utføres ........
Den varer i ca. 6 minutter - se den