Se video.

Denne varer i ca. 7 minutter - du får virkelig se hvilket håndarbeid som gjøres. Mange er femte - sjette generasjon som har arbeidet med sølv.