CITES

CITES

CITES – forkortelse for ”Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”er en internasjonal avtale, også kjent som Washingtonkonvensjonen, idag ratifisert av 175 land deriblant Norge.

Wahingtonkonvensjonen regulerer internasjonal handel og transport med truede arter av flora og fauna, som til enhver tid står oppført i konvensjonslistene. CITES-listen omfatter 5000 dyrearter og 28.000 plantearter.

Konvensjonens formål er at medlemslandene tar ansvar for at naturen beskattes på en bærekraftig måte.

Ingen skinn fra dyretyper innført av Bredal & Partnere AS er ulovlige. Enhver sending fra USA er fulgt av et CITES sertifikat (med amerikansk- og latinsk betegnelse og opprinnelsesland) uansett antall som innføres. Butikker som selger BREDAL belter skal ha et CITES- bevis i ramme. Ved forsendelse fra USA så er representant fra U.S. Fish and Wildlife Service Department of Interior tilstede på pakkestedet slik at forsegling foretas under påsyn av denne representant.  CITES i Norge blir håndhevet av Miljødirektoratet i Trondheim - cites@miljodir.no